สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีงานเปิดสะพานพิธีงานเปิดสะพาน"สราญวิถี"
ประกาศเมื่อ 2015-09-24 14:36:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 761 คนเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน "สราญวิถี" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่