สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประกวดปั้นความคิด สร้างจินตวิทยาศาสตร์
ประกาศเมื่อ 2015-08-26 12:02:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 465 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวดปั้นความคิด สร้างจินตวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่