สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 2015-08-26 11:00:04น.
จำนวนผู้เข้าชม : 508 คน



นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2558



ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่