สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อาทิตย์หรรษา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-26 15:28:06น.
จำนวนผู้เข้าชม : 55 คน

 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ภิกษุ สามเณร ผู้ด้อยโอกาส ชาวต่างชาติ และประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 589 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม