สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เสาร์สุขสันต์ ชวนกันดูปลา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-25 14:41:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 42 คน

 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ภิกษุ สามเณร ผู้ด้อยโอกาส ชาวต่างชาติ และประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 550 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม