สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมข้าราชการ อวจ.
ประกาศเมื่อ 2024-05-24 15:27:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ประชุมข้าราชการ อวจ. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ