สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-24 15:16:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 28 คน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี จำนวน 42 คน และมีผู้รับบริการชาวไทย ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ รวมทั้งหมด จำนวน 184  คน