สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ศึกษาเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-24 14:26:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 47 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี จำนวน 42 คน และมอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ หัวหน้ากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านกระบวนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมลูกหว้า 2 ค่ายหว้ากอ