สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันหยุดสุดหรรษา...เที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-19 13:34:06น.
จำนวนผู้เข้าชม : 57 คน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ และบุคลากร อวจ. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ โดยวันนี้มีผู้รับบริการ รวมทั้งหมด จำนวน 690  คน