สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
18 พฤษภาคม 2567 เข้าชมฟรี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศเมื่อ 2024-05-18 16:22:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 52 คน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ และบุคลากร อวจ. ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้ความรู้ แก่ผู้รับบริการชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งในวันนี้มีผู้รับบริการ จากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชน จากทั่วทุกภูมิภาค ที่หลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ รวมทั้งหมด จำนวน 687 คน ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี 1 วัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม