สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จังหวัดประจวบฯ
ประกาศเมื่อ 2024-05-16 13:59:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 58 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา ผเด็จพล ครูชำนาญการพิเศษ และบุคลากร อวจ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์