สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2024-05-14 13:56:54น.
จำนวนผู้เข้าชม : 52 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 วัน 1 คืน แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวนนักรียน 130 คน และคณะครู 11 คน ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้อุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 ฐานการเรียนรู้โบราณสถาน กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมดูนก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว