สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดค่ายวิทย์ฯ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ประกาศเมื่อ 2024-05-13 15:21:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 54 คน

 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 130 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 11 คน กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมค่าย 2