สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวสนุกก่อนเปิดเทอม ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-05-12 15:01:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 59 คน

 วันอาทิตย์ที่ 12พฤษภาคม 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ภิกษุ สามเณร ผู้ด้อยโอกาส ชาวต่างชาติและประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 1,060 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม