สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-12-01 14:22:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 74 คน

 นศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะ จากโรงเรียนบ้านยางงาม จำนวน 67 คน โรงเรียนบ้านดอนแค จ.ชุมพร จำนวน 163 คน โรงเรียนวัดปลักปลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน รวมทั้งหมด 290 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ