สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ ดูปลา ศึกษาดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-11-30 15:47:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 40 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ และนำชมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านศิลา จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง