สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19
ประกาศเมื่อ 2023-11-30 14:12:01น.
จำนวนผู้เข้าชม : 36 คน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้แก่คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 101 คน ณ อาคารฟากฟ้า หว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์