สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ประกาศเมื่อ 2023-11-29 14:01:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 45 คน

 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 44 คน ณ อาคารฟากฟ้า หว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์