สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ ดูปลา ดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-11-28 15:36:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 45 คน

 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ และนำชมคณะครูและนักเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง