สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศว. ร้อยเอ็ด
ประกาศเมื่อ 2023-11-28 15:32:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 51 คน

 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายองค์การ เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย นายรังสรรค์ เผือกทอง ลูกจ้างประจำ และนายทศพล หอมแม้น พนักงานราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด