สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศ กิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 2023-11-28 10:10:32น.
จำนวนผู้เข้าชม : 38 คน
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา ครู และนางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ ครู ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ ในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลตำบลคลองวาฬ ณ สวนสาธารณะ ชุมชนปากคลอง เทศบาลตำบลคลองวาฬ