สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประกาศเมื่อ 2023-11-24 14:00:52น.
จำนวนผู้เข้าชม : 62 คน

 วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานกิจกรรมค่าย กลุ่มส่งเสริมและบริการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้ศึกษากิจกรรมดาราศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดูนก นันทนาการ ศึกษาฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระบบนิเวศ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พื้นที่ชุ่มน้ำ และอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 101 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน รวมทั้งสิน 107 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566