สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สำรวจพื้นที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2566 ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
ประกาศเมื่อ 2023-11-23 09:42:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 49 คน

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ พระราชทาน 6 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ และพาสำรวจพื้นที่โดยรอบ ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินพระราชทาน เพื่อสาธิตเกษตรธรรมชาติ บนพื้นฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง