สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านทางหวาย ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19
ประกาศเมื่อ 2023-11-22 11:39:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 54 คน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-10.30 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้แก่คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทางหวาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 85 คน ณ อาคารฟากฟ้า หว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์