สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศเมื่อ 2023-11-21 14:55:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 39 คน

 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมข้าราชการ เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ