สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2023-11-21 14:42:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 59 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 วัน 1 คืน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวนนักรียน 98 คน และคณะครู 7 คน ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมดูนก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว