สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประกวดโครงงานวิทย์ฯ นักศึกษา กศน. จาก กฟผ.
ประกาศเมื่อ 2023-06-09 14:40:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 53 คน

 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา นายกรณิศ โอภาสพินิจ ครู นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล และนางสาวอภิรดี ชูผล พนักงานราชการ ร่วมรับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2566 จากนายฐิตพล สิมจิตติ หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์  ณ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี