สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วิทยากรร่วม สดร. อบรมวิชาการ "สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น"
ประกาศเมื่อ 2023-06-07 11:04:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 216 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นายองค์การ เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. จัดอบรมวิชาการ "สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา" ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566