สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 / 2566
ประกาศเมื่อ 2023-06-06 15:14:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 52 คน
 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโนรี อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ