สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
ประกาศเมื่อ 2023-06-06 14:36:27น.
จำนวนผู้เข้าชม : 165 คน

 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางวนิดา พิมอุบลรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ นักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 จำนวน 47 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน โดยกิจกรรมค่ายจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายพักแรม 2