สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะโรงเรียนบ้านบางเจริญ ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-02-06 14:09:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 26 คน

 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 144 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง