สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันหยุดสุขสันต์ เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-02-04 14:15:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 30 คน

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง จำนวน 44 คน เข้าชม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.