สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอ ร่วมกิจกรรม "TUPP Open House"
ประกาศเมื่อ 2023-02-03 14:43:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 48 คน

 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนายองค์การ เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย และบุคลากรงานนิทรรศการ กลุ่มส่งเสริมและบริการ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการกิจกรรม "TUPP Open House" เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก