สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ศฝช. ชุมพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-02-02 16:46:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 38 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายครูผู้สอนฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ และฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน ให้ความรู้แก่คณะนักศีกษาและครูผู้ควบคุม จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 24 คน