สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-28 14:52:34น.
จำนวนผู้เข้าชม : 29 คน

 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จังหวัดตาก จำนวน 100 คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง