สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ดูงานเพิ่มประสบการณ์ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-27 15:41:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 36 คน

 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะโรงเรียนวัดทะเลปัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 คน โรงเรียนน้ำสวยวิทยา จังหวัดหนองคาย จำนวน 94 คน โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 92 คน และคณะอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 252 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง