สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-26 15:48:21น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทะเลปัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 31 คน และโรงเรียนปากพูน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน รวมคณะที่เข้าชม จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน