สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-25 15:32:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 120 คน

 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้การต้อนรับและนำชม คณะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 182 คน โรงเรียนวัดปลวกง่าม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จังหวัดประจวบคีีรีขันธ์ จำนวน 317 คน รวมทั้งสิ้น 544 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง