สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม " วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ "
ประกาศเมื่อ 2023-01-25 14:05:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 100 คน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคลากร อวท. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม " วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ " เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ซ่อมบำรุงต้นไม้ และรดน้ำพรวนดิน ณ บริเวณแปลงสวนพฤกษศาสตร์ ฐานการเรียนรู้นกและแมลง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์