สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม DAY CAMP @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2023-01-24 21:44:24น.
จำนวนผู้เข้าชม : 99 คน

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากิจกรรมค่าย เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วัน (Day Camp) แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 209 คน ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. (ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ แผนที่ดาว+กลุ่มดาว กระดาษปักขคณนา ดวงจันทร์ และ Parallax) โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว