สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-17 14:05:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาดเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 162 คน โรงเรียนบ้านเนินพยอม จังหวัดประจวบคีีรีขันธ์ จำนวน 102 คน โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 333 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง