สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ทำบุญถวายข้าวสาร (ผลผลิตหว้ากอ) แด่สำนักสงฆ์หว้าโทน
ประกาศเมื่อ 2023-01-17 14:00:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 17 คน

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการ ร่วมทำบุญถวายข้าวสารพันธุ์ 105 ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักสงฆ์หว้าโทน