สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สรุปผลดำเนินงานไตรมาส 1 กลุ่มศูนย์วิทย์
ประกาศเมื่อ 2023-01-17 13:57:15น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คน

 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา ครู นางสาวอุไรพร บุษรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เป็นประธาน ณ พิชชาพร เฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน