สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2566 พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
ประกาศเมื่อ 2023-01-16 13:20:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 17 คน

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ และข้าราชการ อวท. ร่วมงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และทำคุณประโยชน์ต่องวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดม 103 ปี และร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป