ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ ดูดาว หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2012-02-10 16:53:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 947 คนน้องๆจากโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๔๓ คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ดาราศาสตร์ และนิทรรศการเรื่องอื่นๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตรฺ์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ภาพ/ข่าว โดยงานค่าย

Editors/โลมา ๒