ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
บุคลากร อวท.ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
ประกาศเมื่อ 2012-02-01 10:02:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 835 คนผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานาราชการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเกาหลีใต้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Editors / โลมา 2