สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ส่งท้าย Long Weekend หว้ากอคึกคัก
ประกาศเมื่อ 2022-07-17 15:35:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 163 คน

 17 กรกฎาคม 2565  นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก