ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ฐานทรัพย์จากแผ่นดินพร้อมให้บริการ
ประกาศเมื่อ 2022-06-23 15:31:40น.
จำนวนผู้เข้าชม : 11 คน

 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนเสร็จสิ้น และพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป