ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รวมใจพัฒนาหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-06-22 22:33:23น.
จำนวนผู้เข้าชม : 11 คน

 วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกันพัฒนาบริเวณศูนย์อาหาร เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม