ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ ๓๘
ประกาศเมื่อ 2022-06-22 15:21:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 26 คน

 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ อวท. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 38 “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams